Danışmanlık Hizmetleri

Şirketlerin Halka Açılma süreçlerinin yönetimi

Muhasebe,Satınalma,İnsan Kaynakları,Arge , Kalite Kontrol,Lojistik,Finans,Satış
iç kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

İç denetim ve risk yönetimi süreç denetimi, destek hizmetleri

Finansal risk yönetimi

Sanayi Kuruluşlarına Üretim süreçlerinin kurulması, Üretim Planlama, İş akış şemalarının oluşturulması, İş Prosedürlerinin oluşturulması, Süreç analizlerinin oluşturulması,