Bağımsız Denetim

Uluslararası finansal raporlama standartları (“UFRS”) uyarınca yapılan bağımsız denetim 

Suistimallerin tespiti ve önlenmesi amacıyla yapılan özel amaçlı iç denetimler ve incelemeler


Şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit edilmesi,


Bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak şirketlerin denetlenmesi ve raporlanması 
Muhasebe politikalarının ve şirket yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin bağımsız olarak incelenmesi
 

Yeni Türk Ticaret Kanunu 397 ve 398. madde kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetimi Standartları tarafından yayımlanan tebliğler uyarınca zorunlu ve özel amaçlı bağımsız denetim hizmetlerinin sunulması